Mer informasjon reduserte ikke smerter etter hjertekirurgi

Hjerteopererte som fikk en brosjyre og en støttende telefonsamtale med informasjon om effektiv smertelindring, hadde ikke mindre intense smerter i tida etter operasjonen enn de som ikke fikk den samme informasjonen.