Forskerne fordelte 416 pasienter som gjennomgikk klaffekirurgi eller en koronar bypassoperasjon tilfeldig til ei av to grupper. Deltakerne i intervensjonsgruppa fikk med seg en brosjyre med informasjon om hva man kan gjøre for å begrense postoperative smerter da de ble skrevet ut av sykehuset. I tillegg ble de ringt opp og gitt råd om smertelindring ti dager etter operasjonen. Pasientene i kontrollgruppa fikk kun den samtalen som pasienter vanligvis får ved utskriving etter en hjerteoperasjon.

Åtte av ti i intervensjonsgruppa opplyste at de hadde lest informasjonsbrosjyren og at de anså den som nyttig. Likevel rapporterte de høyere grad av smerte enn kontrollgruppa da de to uker etter operasjonen ble bedt om å rangere den mest intense smerten de hadde opplevd ved hvile i løpet av det siste døgnet på en skala fra 0 til 10. Forskerne stilte det samme spørsmålet igjen én måned, tre måneder, et halvt år og ett år etter operasjonen, uten å kunne påvise noen forskjell mellom de to gruppene på disse tidspunktene.

Redd for å bli avhengig

– Det var heller ingen forskjell i hvordan smertene påvirket hverdagen deres. Både graden av smerter og påvirkningen på dagliglivet var høyest to uker etter operasjonen i begge de to gruppene. De aller fleste i begge gruppene benyttet kun paracetamol for smertelindring, sier førsteforfatter Ann Kristin Bjørnnes, som nylig disputerte for sin doktorgrad om emnet.

Så mange som 30 % av pasientene oppgav fortsatt smerter i hvile ett år etter operasjonen, og en tredjedel av disse hadde moderate eller sterke smerter. Studien tyder på at mange tar mindre smertestillende medikamenter enn de har behov for.

– 92 % av deltakerne i studien oppgav at de tror man veldig lett kan bli avhengig av smertestillende, mens 87 % var bekymret for bivirkninger, sier Bjørnnes.

LES OGSÅ:

Hjerteopererte skrives ut med sterke smerter

Leave a reply