Medikamenter som brukes ved atrieflimmer har begrenset virkning, og for å utvikle mer effektive medisiner trengs det forskning som gir bedre forståelse av mekanismene som ligger til grunn for slike hjerterytmeforstyrrelser. For eksempel har mitokondrier* tidligere ikke blitt viet stort fokus i forskning på hjerteflimmer, til tross for at mitokondriefunksjonen er tett knyttet til endringer i hjertet som forårsakes av atrieflimmer.

MikroRNA er små RNA-molekyler som bidrar til å regulere aktiviteten til gener inne i cellene, og nylige studier tyder på at slike mikromolekyler har innflytelse på både mitokondriefunksjon og hjerterytmeforstyrrelser. I en ny studie utført ved St. Olavs Hospital og NTNU undersøkte forskerne mitokondriefunksjonen og uttrykket av mikroRNA hos 21 pasienter med atrieflimmer, og 16 pasienter som hadde normal hjerterytme. I forbindelse med hjerteoperasjon undersøkte forskerne vevsprøver fra både høyre og venstre forkammer (atrium) av hjertet.

Det viste seg at pasientene med atrieflimmer hadde signifikant høyere maksimal mitokondrierespirasjon* i både høyre og venstre atrium enn pasientene uten flimmer. Forskerne undersøkte uttrykkene av en rekke ulike mikroRNA, og i venstre forkammer var hele 15 av dem forhøyet ved atrieflimmer, mens dette gjaldt for fire typer mikroRNA i høyre forkammer. Uttrykket av ett mikroRNA var redusert ved atrieflimmer i begge forkamrene sammenlignet med pasienter med normal hjerterytme.

Studien er den første som demonstrerer at atrieflimmer kan henge sammen med økt maksimal mitokondrierespirasjon i begge hjertets forkamre. Ifølge forskerne vet man ikke om dette skyldes økt energibehovet i atriene når hjertet slår ukontrollert, eller om det kan være en del av årsaken til at hjerteflimmer oppstår. De endrede nivåene av ulike mikroRNA kan også tyde på at disse molekylene er involvert i sykdomsprosessen som fører til atrieflimmer, og nye studier bør fokusere på om regulering av disse molekylene potensielt kan benyttes ved utvikling av nye medisiner til bruk ved hjerteflimmer.

 

Leave a reply