I Norge er det 46 veldefinerte hjerneslagenheter, og de aller fleste som legges inn på sykehusene med hjerneslag behandles på en av disse enhetene. Å aktivisere pasienter tidlig etter et slag er viktig for å bedre prognosen, og nå viser en ny studie at pasienter som får tett oppfølging av fysioterapeut og kan spise mat i fellesarealer på slagenheten i ukene etter et hjerneslag tilbringer mer tid i oppreist stilling enn andre pasienter. Det var imidlertid betydelig forskjell i aktivitetsnivå mellom sykehusene.

Les også: Kan få tidlig rehabilitering etter hjernehinneblødning
Les også: Oppfordring til trening etter hjerneslag kan forlenge livet

De 393 pasientene som deltok i studien ble observert av forskerne 55 ganger med ti minutters mellomrom gjennom en hel dag fra klokka 08.00 til 17.00. Alle hadde blitt lagt inn med hjerneslag i løpet av de siste 14 dagene, og forskerne besøkte til sammen elleve slagenheter ulike steder i landet. I snitt tilbragte pasientene 8,3 % av tida i oppreist stilling, mens de oppholdt seg i senga 44,1 % av tida.

Pasientene var alene 55,9 % av dagen, mens de var sammen med en fysioterapeut 3,3 % av tida. Pasientene var oppreist 42 % av tida de var sammen med en fysioterapeut, og det å tilbringe mye tid sammen med fysioterapeut økte sannsynligheten for å ha et høyere aktivitetsnivå. Å tilbringe store deler av dagen sammen med sykepleiere eller assistenter var derimot forbundet med redusert sannsynlighet for oppreist aktivitet. Dette skyldes antageligvis at sykepleierne naturlig nok bruker mye av sin tid på pleieoppgaver. Alle analysene var justert for pasientenes alder og alvorlighetsgraden av slaget.

Fem av de elleve slagenhetene forskere besøkte serverte mat i fellesarealer. På disse sykehusene tilbragte slagpasientene en større del av dagen utenfor sitt eget rom, og pasientene ved disse enhetene hadde i snitt mer aktivitet i oppreist stilling enn ved de øvrige avdelingene.

Forskerne kunne konkludere med at forskjeller mellom avdelingene som behandler slagpasienter i Norge har betydning for hvor fysisk aktive pasientene er de første dagene etter et hjerneslag. Til tross for forskjellene viser studien at pasienter ved slagenheter i Norge tilbringer mer enn halvparten av dagen andre steder enn i senga.

Anne Hokstad disputerte for sin doktorgrad tidligere i år. Du kan lese mer om de andre studiene i doktorgraden her:
Nye doktorgrader 2016
Bedre livskvalitet med tidlig oppreist aktivitet etter hjerneslag
Én av tre er utmattet tre måneder etter hjerneslag

Leave a reply