– Når vi justerer for forskjellene i risikofaktornivå fjerner vi mindre enn en tredel av kjønnsforskjellene. Menn har mer enn doblet risiko for å få hjerteinfarkt i løpet av livet sammenlignet med kvinner, også etter justering for risikofaktorer, sier Kaare Harald Bønaa til Dagens Medisin, som også skriver om studien i dag.

Bønaa er professor ved NTNU og UiT Norges arktiske universitet, og er sisteforfatter for studien som nå er publisert i JAMA Internal MedicineDet er professor i medisinsk statistikk ved NTNU, Grethe Albrektsen, som er studiens førsteforfatter.

Yngre menn har sju ganger høyere risiko

Forskerne har benyttet data fra Tromsøundersøkelsen, som har blitt gjennomført fem ganger mellom 1979 og 2008. Til sammen 33 997 tromsøværinger over 20 år som deltok i minst én av undersøkelsene ble inkludert i analysene. Oppfølgingsperioden varte fram til 2012. Den yngste kvinnen som fikk hjerteinfarkt var 35 år, og forskerne studerte kjønnsforskjeller i risiko fra denne alderen og oppover.

Resultatet: Kvinner i alle aldre opp til 95 år hadde samme risiko for hjerteinfarkt som 10–15 år yngre menn.

Spesielt i de yngste aldersgruppene var risikoforkjellen stor. Menn mellom 35 og 54 år hadde nesten sju ganger høyere infarktrisiko enn kvinner i samme alder. I alle aldersgrupper samlet var menn nesten tre ganger mer utsatt for hjerteinfarkt enn jevngamle kvinner.

Kolesterol og blodtrykk forklarer noe av forskjellen, …

Menn har generelt flere av de tradisjonelle risikofaktorene for å få hjerteinfarkt enn kvinner. Tromsøundersøkelsen inneholder opplysninger om alle de mest kjente risikofaktorene, og dermed hadde forskerne mulighet til å undersøke hvilken betydning hver og én av disse faktorene hadde for forskjellen i risiko mellom kvinner og menn. Mange av deltakerne hadde vært med på flere av Tromsøundersøkelene, og for disse kunne forskerne oppdatere informasjonen om risikofaktorer over tid.

 • Kvinner hadde sunnere kolesterolprofil, og kjønnsforskjeller i forholdet mellom nivåene av det beskyttende HDL-kolesterolet og de totale nivåene av kolesterol i blodet kunne forklare 17 % av den økte infarktrisikoen hos menn.
 • Flere menn enn kvinner var røykere eller tidligere røykere, noe som gjorde mennene drøyt 5 % mer utsatt for hjerteinfarkt
 • Kjønnsforskjellen ble redusert med rundt 6 % da forskerne tok hensyn til at menn hadde høyere diastolisk blodtrykk enn kvinner
 • Forskjellene i systolisk blodtrykk mellom kjønnene spilte derimot bare mindre rolle, og forklarte bare 1,7 % av risikoforskjellen
 • Forekomsten av diabetes var jevnt fordelt mellom kjønnene, og spilte ikke noen rolle for å forklare den økte risikoen for menn
 • Forskjeller i BMI spilte også en forsvinnende liten rolle, kun 0,2 %.
 • Flere menn rapporterte høyt fysisk aktivitetsnivå sammenlignet med kvinner, noe som gjorde menn 3,3 % mer beskyttet mot infarkt enn kvinner

… men langt fra hele

Men: Selv etter statistisk justering for forskjellene i risikofaktorer hadde menn litt mer enn dobbelt så høy risiko for hjerteinfarkt som kvinner.

– Hvorfor kvinnene har lavere risiko enn menn er et av de virkelig store ubesvarte spørsmål innen hjertemedisin. Kunnskap om årsak til kjønnsforskjellen vil sannsynligvis kunne benyttes for å forebygge hjerteinfarkt. Den som finner svaret – eller svarene – vil trolig være en kandidat for Nobelprisen, sier Kaare Harald Bønaa.

Forskjellen i risiko mellom kjønnene viste seg å bli mindre med alderen. Likevel hadde også eldre menn mellom 75 og 94 år 66 % høyere risiko for hjerteinfarkt enn kvinner uavhengig av klassiske risikofaktorer.

Hva med kjønnshormoner?

Tidligere har man foreslått at østrogen beskytter kvinner mot hjerteinfarkt, blant annet gjennom å forbedre blodårefunksjonen og fettstoffprofilen i blodet. I så fall kunne man forvente en skarp økning i infarktrisiko hos kvinner rett etter overgangsalderen. Forskerne så imidlertid ingen tegn til det i denne studien. Risikoforskjellen mellom kvinner og menn ble altså mindre med alderen, men det skyldtes at økningen i risiko blant menn ikke gikk like raskt fra 50-årsalderen og oppover som i yngre aldersgrupper.

– Risikoen for hjerteinfarkt hos kvinner øker derimot jevnt med alderen. Hvis infarktrisikoen har sammenheng med kjønnshormoner, må det i så fall være snakk om en mannlig menopause med testosteronfall, sier Bønaa.

Forskerne understreker at flere kvinner kan ha hatt hjerteinfarkt uten å ha fått stilt diagnosen, ettersom symptomene og sykdomsutviklingen kan være forskjellig fra hos menn. Likevel kan dette neppe forklare hele risikoforskjellen mellom kjønnene. På grunn av begrenset informasjon om deltakernes alkoholinntak, justerte ikke forskerne for eventuelle forskjeller mellom kvinner og menn i de opprinnelige analysene. Å avstå fra alkohol viste seg imidlertid ikke å ha vesentlig betydning for kjønnsforskjellene hos de deltakerne som hadde oppgitt alkoholvaner.

2 Comments

 1. Eli-Anne Skaug

  https://www.researchgate.net/publication/223136536_Age_and_gender_differences_of_endothelial_function_in_4739_healthy_adults_the_HUNT3_Fitness_Study

  Endotelfunksjon ser ut til å være bedre hos kvinner enn menn gjennom alle aldersgrupper. Mulig er der en kjønnsrelatert genetisk faktor som ligger under som beskytter kvinner? Østrogen?

  I det samme materialet så vi at spesifikke risikofaktorer som metabolsk syndrom viste større assosiasjon med redusert endotelfunksjon hos kvinner enn hos menn.

  http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0101371

  • Anders

   Takk for innspill!

   Den siste studien du henviser til er også omtalt på Hjertebloggen, «Høyt blodsukker kan skade blodåreveggen mest hos kvinner»:

   http://unikard.org/endotelfunksjon-mest-svekket-hos-kvinner/

   Østrogenteorien er interessant, men som du kan lese i siste del av saken finner den ikke støtte i dette nye materialet fra Tromsø.

   Anders, UNIKARD


Leave a reply