Flerumettede fettsyrer i blodet, og spesielt marine omega-3-fettsyrer, er knyttet til lavere risiko for hjerte- og karsykdom, mens høye nivåer av mettede og enumettede fettsyrer ser ut til å øke risikoen. Også fettstoffer i blodet spiller inn for hjerte- og karrisikoen, og for eksempel anses triglyserider og små, tette LDL-kolesterolpartikler som skadelige, mens store og løse LDL-partikler faktisk er forbundet med lav risiko.

Les også: Omega-3-fettsyren EPA viktigst for god kolesterolprofil

Forskere fra Fjordomics-prosjektet ved Helse Førde og Universitetet i Bergen har undersøkt fettsyre- og fettstoffnivåene i serum hos barn og voksne, med mål om å se hvordan nivåene endrer seg gjennom livet. De inkluderte 91 friske 10-åringer og 136 friske voksne fra Fjordane, og analyserte fastende blodprøver for nivåene av 18 fettsyrer og 21 fettstoffer av ulik karakter og størrelse.

Hos begge kjønn fant forskerne at nivåene av de marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA i seeum var høyere hos voksne enn hos barn. Forskerne anser det som lite trolig at dette skyldes forskjeller i kosthold mellom barn og voksne i denne studien, og tror resultatene heller indikerer at disse viktige fettsyrene blir raskere utnyttet av barn, hvor både kropp og hjerne gjennomgår hurtig utvikling. Hos menn var dessuten nivåene av en rekke andre mettede og umettede fettsyrer høyere enn hos gutter, mens det var færre slike forskjeller mellom kvinner og jenter.

Menn hadde en langt mer ugunstig fettstoffprofil enn gutter, med vesentlig høyere nivåer av triglyserider, VLDL- og LDL-kolesterol, og lavere nivåer av det såkalt gode HDL-kolesterolet. For LDL-kolesterol var det nivåene av de veldig små, små og mellomstore partiklene som var høyere blant menn enn gutter, altså partiklene som er knyttet til økt hjerte- og karrisiko. Når det gjaldt HDL-kolesterol var det nivåene av de beskyttende store og mellomstore partiklene som var redusert. Nivåene av små HDL-partikler, som i motsetning til større partikler trolig påvirker blodårene negativt, var derimot høyere blant mennene enn guttene.

Det var langt mindre som skilte fettstoffprofilene til jenter og kvinner. Kvinner hadde imidlertid høyere nivåer av de små og veldig små LDL-partiklene, og tenderte også til å ha mer av de små, skadelige HDL-kolesterolpartiklene i blodet, samt høyere totalkolesterol og LDL-kolesterol. Samlet sett indikerer derfor funnene at kvinner har en fettstoffprofil med høyere risiko for åreforkalkning enn jenter, men at forskjellene er vesentlig mindre enn mellom menn og gutter.

Forskerne så også på hvordan fettsyre- og fettstoffsammensetningen var relatert til alder blant de voksne deltakerne, og fant at risikoprofilen for hjerte- og karsykdom utviklet seg i ugunstig retning hos både friske menn og kvinner etter hvert som de ble eldre, men at endringen i risiko er relativt sett større for kvinner enn menn ved økende alder. Dermed utjevnes gradvis risikonivået mellom menn og kvinner, men på alle alderstrinn er risikoen mindre for kvinner enn menn.

Leave a reply