Eksperimentell medisin bremset utviklingen av hjertesvikt

Men samtidig økte risikoen for at hovedpulsåren skulle sprekke hos musene som fikk medisinen, og derfor er forskerne usikre på om den har et potensial i behandlingen av pasienter med hjertesvikt.