Hos om lag halvparten av pasienter med hjertesvikt er det den diastoliske hjertefunksjonen som er svekket. Det innebærer at hjertet ikke fylles normalt med blod mellom hvert hjerteslag. Personer med lungesykdommer kan ha redusert opptak av oksygen til blodet fra lungene, noe som gjør dem særlig utsatt for svekket diastolisk funksjon av både høyre og venstre hjertekammer. Flere studier viser at det betennelsesfremmende proteinet interleukin-18 kan spille en rolle for sammenhengen mellom lungesykdom og diastolisk dysfunkjson, og nå har forskere i Oslo vist at et medikament som hemmer aktiviteten til interleukin-18 kan motvirke svekket hjertefunksjon.

Forskerne benyttet mus i eksperimentene, og medikamentet som ble undersøkt var IL-18BP. I de første eksperimentene beregnet de at en IL-18BP-dose tilsvarende 1 mg/kg etterfulgt av nye injeksjoner på 0,5 mg/kg annenhvert døgn var optimal for å opprettholde stabile konsentrasjoner av stoffet i blodet til musene. Deretter så de at IL-18BP medførte reduserte nivåer av interleukin-18 i levende mus som fikk tilført giftstoffet lipopolysakkarid.

32 mus ble deretter delt i to grupper, og ei av gruppene ble utsatt for et miljø med lav konsentrasjon av oksygen i to uker, noe som fører til svekket diastolisk hjertefunksjon. Halvparten av musene i hver gruppe fikk IL-18BP, mens resten fikk placebo, og etter to uker ble de undersøkt med hjerteultralyd, hjerte-MR og hjertekateterisering. Hos musene som ble utsatt for hypoksi viste det seg at IL-18BP sammenlignet med placebo hindret at avslapningstida til hjertet i hvilefasen ble forlenget, en indikasjon på diastolisk dysfunksjon. I tillegg hindret medikamentet økt endediastolisk trykk i venstre hjertekammer og at veggen i høyre hjertekammer ble tykkere (hypertrofi). Det var også en trend til at medikamentet hindret utvikling av høyt blodtrykk i lungeårene ved hypoksi.

Videre forsøk viste at den positive effekten av IL-18BP på diastolisk hjertefunksjon kan skyldes at medikamentet normaliserte nivåene av fosforylert fosfolamban, som vanligvis reduseres ved hypoksi. Økt stivhet i hjertet (fibrose) kan også føre til svekket diastolisk hjertefunksjon, men med unntak av en viss reduksjon i genuttrykket for bindevevsproteinet kollagen III så ikke forskerne tegn til mindre fibrose hos de hypoksiutsatte musene som fikk IL-18BP.

IL-18BP produseres også naturlig i kroppen, og eksperimentene viste at denne produksjonen ikke ble påvirket av injeksjonene. IL-18BP er allerede testet som legemiddel ved revmatiske lidelser, og denne studien viser at medisinen også kan være meget lovende for å hindre svekkelser i den diastoliske hjertefunksjonen blant personer med lungesykdommer som KOLS.

Leave a reply