Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Omtrent 0,8 % av norske barn fødes med en defekt på hjertet. Det finnes mange ulike typer hjertefeil, men de fleste forstyrrer enten blodflyten i hjertet eller forårsaker at blodet strømmer gjennom hjertet på en abnormal måte. Medfødt hjertefeil har genetiske årsaker, men kan også skyldes infeksjoner, medikamentbruk, fedme eller type 2 diabetes hos mor. Mange av defektene krever ingen behandling, mens andre krever medisiner eller operasjon.

 

Hypoplasi er den alvorligste medfødte formen for hjertefeil. Den inkluderer sjeldne tilstander hvor ett av hjertekamrene er underutviklet, slik at bare én side av hjertet har effektiv pumpefunksjon.

 

Konotrunkale defekter er misdannelser på ett eller flere store blodkar ut fra hjertet. Obstruktive defekter inkluderer blant annet aortastenose og pulmonalstenose, og er medfødte feil som gjør at hjerteklaffer eller -blodårer er unormalt trange eller blokkerte. I tillegg finnes blant annet septumdefekter, som innebærer hull på skilleveggen mellom venstre og høyre hjertehalvdel, enten mellom forkamrene (atrieseptumdefekt), hjertekamrene (ventrikkelseptumdefekt) eller mellom et forkammer og et hjertekammer (atrioventrikulær septumdefekt).


Artikler om Medfødt hjertefeil: