Hjerteinfarkt: hjerte- og karsykdommer

Omtrent 0,8 % av norske barn fødes med en defekt på hjertet. Det finnes mange ulike typer hjertefeil, men de fleste forstyrrer enten blodflyten i hjertet eller forårsaker at blodet strømmer gjennom hjertet på en abnormal måte. Medfødt hjertefeil har genetiske årsaker, men kan også skyldes infeksjoner, medikamentbruk, fedme eller type 2 diabetes hos mor. Mange av defektene krever ingen behandling, mens andre krever medisiner eller operasjon.

 

Hypoplasi er den alvorligste medfødte formen for hjertefeil. Den inkluderer sjeldne tilstander hvor ett av hjertekamrene er underutviklet, slik at bare én side av hjertet har effektiv pumpefunksjon.

 

Konotrunkale defekter er misdannelser på ett eller flere store blodkar ut fra hjertet. Obstruktive defekter inkluderer blant annet aortastenose og pulmonalstenose, og er medfødte feil som gjør at hjerteklaffer eller -blodårer er unormalt trange eller blokkerte. I tillegg finnes blant annet septumdefekter, som innebærer hull på skilleveggen mellom venstre og høyre hjertehalvdel, enten mellom forkamrene (atrieseptumdefekt), hjertekamrene (ventrikkelseptumdefekt) eller mellom et forkammer og et hjertekammer (atrioventrikulær septumdefekt).


Artikler om Medfødt hjertefeil:Like høy hjerte- og karrisiko for overvektige med god og dårlig kondis (uke 17)

Publisert: - Postet i: 2017 highlights, Hjerteblogg - Merket med emne: , , , , , , , , , , ,

En ny studie kobler ikke god kondisjon til færre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos personer med overvekt og fedme. Hos barn kan derimot god kondisjon være viktig for god hjerte- og karhelse, ifølge en annen av ukas omtalte studier.

Les hele artikkelen

Klare sammenhenger mellom hvilepuls og hjerterisiko (uke 16)

Publisert: - Postet i: 2017 highlights, Hjerteblogg - Merket med emne: , , , , , , ,

En stor meta-analyse kobler høyere hvilepuls til høyere risiko for å rammes av hjerte- og karsykdom, kreft og tidlig død. En annen av ukas studier viser at risikoen for medfødt hjertefeil er flerdoblet dersom også eldre søsken er rammet.

Les hele artikkelen

Flere hjerteinfarktpasienter enn før får hjertesvikt på sykehuset (uke 10)

Publisert: - Postet i: 2017 highlights, Hjerteblogg - Merket med emne: , , , , , , , , , ,

Hele ti norske studier omtales i ukas sak om den aller nyeste norske hjerte- og karforskningen. NTNU er representert med fire studier om trening, mens en studie basert på Tromsøundersøkelsen kobler mager fisk til bedre framtidig hjertehelse. Fra Bergen kommer én studie som forbinder svangerskapsforgiftning med framtidig akutt hjerteinfarkt, og én som viser at flere unge infarktpasienter enn før får hjertesvikt kort tid etter infarktet.

Les hele artikkelen

Pasienter savner oppfølging etter behandling for hjerteinfarkt (uke 4)

Publisert: - Postet i: 2017 highlights, Hjerteblogg - Merket med emne: , , , , , , , , , , ,

Ikke alle pasienter får informasjon om hjerterehabilitering etter utblokking. Hvilepulsen over tid kan ha betydning for hvem som rammes av hjertesykdom og tidlig død. Og det å gå fra en aktiv til stillesittende hverdag kobles til betydelig økt risiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Hele 12 norske forskningsartikler omtales i ukas sak om ny forskning.

Les hele artikkelen