– Resultatene forklarer delvis hvorfor pasientene med mye omega-3 i blodet også hadde redusert risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom, forteller førsteforfatter Ivar Anders Eide, som nylig disputerte for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Nesten 2000 pasienter

Forskerne benyttet data om 1990 pasienter som var inne til oppfølgingsundersøkelse ti uker etter at de hadde gjennomgått en nyretransplantasjon ved Rikshospitalet mellom 1999 og 2011. De hadde blodprøver av alle sammen, og målte hvilepuls og blodtrykk hos 741 pasienter som ble behandlet etter 2007. I tillegg ble det målt pulsbølgehastighet, som er et mål på blodårestivhet. Ettersom mennesker ikke har egenproduksjon av omega-3, reflekterer nivåene i blodet hvor mye omega-3 vi får i oss via sjømat og kosttilskudd.

– Pasientene med høyere nivåer av marine omega-3-fettsyrer i blodet hadde generelt sett lavere hvilepuls, lavere fastende blodsukker, lavere triglyseridnivåer og høyere nivåer av det gode HDL-kolesterolet. Vi fant imidlertid ingen sammenheng mellom omega-3 og LDL-kolesterol, blodtrykk eller arteriestivhet, sier Eide.

Analysene var justert for en rekke faktorer som kan påvirke sammenhengen, for eksempel alder, kjønn, røyking, tidligere hjerte- og karsykdom, diabetes, BMI og donorens alder. Resultatene var også de samme når de to marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA ble analysert hver for seg, med unntak av at høye nivåer av DHA var forbundet med lavere nivåer av HDL-kolesterol, en forskjell forskerne ikke har noen god forklaring på.

Kan forklare redusert dødelighet

Studien er den første store som ser en sammenheng mellom høyere nivåer av omega-3-fettsyrer i blodet og reduserte risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos nyretransplanterte. Nyretransplanterte har omtrent dobbelt så høy risiko for å dø av hjerte- og karsykdom som andre, både på grunn av at de oftere har flere tradisjonelle risikofaktorer for slik sykdom og fordi behandlingen og medisineringen i etterkant øker risikoen.

I fjor publiserte Eide og kollegene en annen artikkel som viste at høyere nivåer av marine omega-3-fettsyrer i blodet var forbundet med lavere risiko for å dø som følge av hjerte- og karsykdom i løpet av oppfølgingsperioden. Resultatene fra den nye studien viser at hvilepuls og triglyserider påvirker denne sammenhengen, og forskerne spekulerer i at omega-3-fettsyrer senker triglyserider og reduserer risikoen for hjerterytmeforstyrrelser på en måte som minker faren for hjerte- og karrelatert død. Samtidig understreker de at dette er en tverrsnittstudie som ikke kan si noe sikkert om årsakssammenhenger.

– Framtidige studier må klargjøre om omega-3-tilskudd kan ha klinisk gunstige effekter for nyretransplanterte, sier Eide.

Leave a reply