Ved å spise 2 gram plantesteroler hver dag kan man redusere det farlige LDL-kolesterolet, og økt inntak anbefales blant annet for personer med moderat førhøyet kolesterol og for personer som ikke har god nok effekt av kolesterolsenkende medisiner. 2 gram daglig er imidlertid langt mer enn det gjennomsnittsnordmannen får i seg gjennom kosten i dag. Vegetabilske oljer er blant de viktigste kildene til plantesteroler i kostholdet, og margarin med plantesteroler kan potensielt bidra til å øke inntaket.

På tross av den kolesterolsenkende effekten finnes det bekymringer for at opphopning av plantesteroler i kroppsvev på andre måter kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Nå har imidlertid forskere ved Oslo universitetssykehus vist at margarin beriket med plantesteroler fra rapsolje også potensielt kan være positivt for funksjonen til blodåreveggen og nedbrytningen av blodpropper.

58 personer med moderat forhøyet totalkolesterol (5,0–7,5 mmol/liter) deltok i studien. Tre ulike typer margarin med samme fettsyreprofil ble benyttet, og deltakerne spiste daglig 25 gram av en av typene i fire uker om gangen. Rekkefølgen deltakerne spiste de ulike margarintypene varierte, slik at det ikke skulle påvirke resultatet. Én type margarin var ikke beriket med plantesteroler, mens én type gav 2 gram plantesteroler fra rapsolje, og den siste 2 gram plantesteroler fra tallolje, som utvinnes fra trær. Sterolsammensetningen i disse to oljene varierer, men begge har tidligere vist seg å redusere LDL-kolesterolet effektivt.

E-selektin er et molekyl som finnes på overflaten av endotelet, det innerste cellelaget av blodåreveggen. E-selektin kan trekke skadelige stoffer til blodåreveggen, og nivåene av stoffet kan si noe om endotelfunksjonen. E-selektin var redusert med 8,5 % etter inntak av margarin beriket med rapsolje sammenlignet med den plantesterolfri margarinen. Nivåene var også signifikant lavere enn etter inntak av den talloljeberikede margarinen. Forskerne foreslår derfor at den høye mengden campesterol fra raps er en mer potent antioksidant enn β-sitosterol, som er den dominerende plantesterolen i talloljeberiket margarin.

Også nivåene av PAI-1, en stoff som hindrer nedbryting av blodpropper, ble redusert mer med rapsoljeberiket enn talloljeberiket margarin, mens det ikke var noen forskjell i effekten på betennelsesmarkøren TNFα. Forskerne kunne konkludere med at margarin beriket med plantesteroler fra rapsolje kan være positivt for endotelfunksjonen og risikoen for åreforkalkning, og at det dermed ikke nødvendigvis bare er den kolesterolsenkende effekten som er bra med margarin beriket med plantesteroler.

Leave a reply