Mangel på kollagen VIII øker dødelighet ved høyt trykk i hjertet

Mus som ble påført økt trykk i hjertet hadde høyere dødelighet og større hulrom i venstre hjertekammer dersom de manglet kollagen VIII.