Ca. 600 nordmenn rammes hvert år av lymfekreft. Pasienter som enten ikke responderer på vanlig behandling, opplever tilbakefall, eller har høy risiko for tilbakefall, tilbys behandling med stamceller fra egen beinmarg i tillegg til vanlig cellegift. I denne studien undersøkte forskerne hjertefunksjonen til 274 voksne nordmenn som overlevde lymfekreft etter slik behandling mellom 1987 og 2008. 35 % av pasientene hadde også fått strålebehandling. Resultatene ble sammenlignet med deltakere fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, etter en metode der en tidligere kreftpasient og en frisk person ble matchet enkeltvis for å sikre at egenskapene (alder, kjønn, blodtrykk og BMI) i de to gruppene var så like som mulig.

Det ble oppdaget systolisk dysfunksjon, altså en markant svekkelse av pumpefunksjonen til hjertet, hos 15,7 % av personene i kreftgruppa, en nesten sju ganger høyere andel enn i kontrollgruppa. Hos mer enn to tredeler av disse ble det påvist hjertesvikt, men kun et fåtall hadde hjertesvikt med høy alvorlighetsgrad.

I tidligere studier er forekomsten av hjertesvikt i denne gruppa pasienter rapportert til mellom 2 og 9 %, altså noe lavere enn de 10,6 % med hjertesvikt i denne nye studien. Studien er samtidig den første som i tillegg undersøker asymptomatiske svekkelser av hjertefunksjonen, som i mange tilfeller vil være en forløper til hjertesvikt.

Det viste seg at høye cellegift- og stråledoser var uavhengige risikofaktorer for systolisk dysfunksjon. Den høyeste risikoen – en 20-dobling sammenlignet med kontrollgruppa – så forskerne hos pasienter som hadde blitt behandlet med høyere stråledoser enn 30 gray i tillegg til cellegift, og det var også utelukkende pasienter som hadde fått strålebehandling som hadde alvorlig hjertesvikt. For pasienter som hadde fått lave cellegiftdoser (totalt mindre enn 300 mg/kg2) og ingen strålebehandling var ikke risikoen for svekket hjertefunksjon signifikant høyere enn i kontrollgruppa.

Leave a reply