Ansamling av væske i perikardhulen og i pleurahulene (hulrommet mellom de to hinnene som omgir henholdsvis hjertet og lungene) er en vanlig komplikasjon etter hjertekirurgi, og det kan bli nødvendig å drenere større væskeansamlinger. Mange sykehus benytter i dag røntgen til å undersøke væskeretensjonen, til tross for at dette ikke gir nøyaktig informasjon. Små lommeultralydapparater har i flere studier vist seg å være et enkelt og effektivt verktøy for å undersøke hjertepasienter, og nå viser en ny studie at spesialtrente sykepleiere med slikt utstyr presist kan evaluere væskeansamlingen i perikardhulen og pleurahulene etter en hjerteoperasjon.

Les også: Lommeultralyd kan gi bedre oppfølging ved hjertesvikt
Les også: Lommetultralyd: Oppdager klaffesykdom etter få timers opplæring

Til studien inkluderte forskerne ved Sykehuset Levanger 59 pasienter som hadde blitt overført dit i etterkant av en hjerteoperasjon ved St. Olavs Hospital i Trondheim. I gjennomsnitt fem dager etter operasjonen ble pasientene undersøkt med lommeultralyd av to sykepleiere som på forhånd hadde fått tre måneder trening i bruk av utstyret. De ble også undersøkt med røntgen av en radiolog og med ordinært ultralydutstyr av kardiologer.

Resultatene fra lommeultralydutstyret samsvarte svært godt med resultatene fra mer avansert ultralyd, og sykepleierne oppdaget samtlige pasienter som hadde så stor væskeopphopning at de behøvde behandling for det. Lommeultralyd var dessuten mer presist enn røntgen for å oppdage og kvantifisere pleuravæske. Forskerne kunne konkludere med at lommeultralyd er et enkelt og effektivt verktøy som etter kort tids opplæring kan benyttes av sykepleiere i undersøkelsen av pasienter som har gjennomgått hjertekirurgi.

Leave a reply