Små lommeultralydmaskiner er et enkelt verktøy for å undersøke hjertepasienter mer nøyaktig enn med det tradisjonelle stetoskopet. Flere studier har vist at disse bærbare apparatene kan gi rask og presis diagnostikk av hjertepasienter, selv når personer som ikke er spesialister innen hjerteultralyd gjør undersøkelsene. Nå har forskere ved Universitetet i Oslo undersøkt om fire timer gruppebasert øving med lommeultralyd er tilstrekkelig for at medisinstudenter skal kunne oppdage klinisk relevant sykdom på hjerteklaffene.

21 medisinstudenter uten tidligere ultralyderfaring gjennomførte opplæringsprogrammet i grupper på seks og seks, hvor de blant annet prøvde utstyret på hverandre og på hjertepasienter. Etter opplæringen gjorde studentene til sammen 110 undersøkelser av 72 hjertepasienter. Det viste seg at de klarte å diagnostisere mitralklaffsvikt* signifikant bedre enn med stetoskop. De oppdaget også samtlige tilfeller av aortastenose, og alle unntatt ett tilfelle av aortainsuffisiens*, men underestimerte alvorlighetsgraden av forkalkningene i 30–50 % av tilfellene.

Studien viste også at fire timer opplæring var nok til at medisinstudentene klarte å avdekke hvilke pasienter som hadde redusert hjertefunksjon, mens resultatene var dårligere for en del andre tilstander forbundet med klaffesykdom. Forskerne kunne konkludere med at et kort opplæringsprogram med lommeultralyd kan bidra til mer nøyaktig diagnostikk enn stetoskop på enkelte områder, men at det trengs mer omfattende opplæring for å oppdage klinisk relevante forkalkninger av hjerteklaffene.

Andre saker om lommeultralyd:

Lommeultralyd kan gi bedre oppfølging ved hjertesvikt
Bærbart ultralydutstyr kan avsløre risiko for hjerneslag
Liten ultralyd endrer diagnoser

Leave a reply