Mange studier de siste årene viser at lommeultralydapparater kan ha stor nytte i diagnostisering og behandling av hjertepasienter, og at både sykepleiere og medisinstudenter kan gjøre nøyaktige beregninger med utstyret etter kort tids opplæring. En studie som nylig ble publisert i Journal of Ultrasound in Medicine viser god effekt av å benytte slikt utstyr i undersøkelsen av akuttinnlagte pasienter.

Leger i spesialisering undersøkte 199 akuttinnlagte pasienter ved Sykehuset Levanger i Nord-Trøndelag med lommeultralyd av hjertet og buken i tillegg til de vanlige rutineundersøkelsene. Legene sjekket blant annet for klaffesykdom, størrelsen og pumpefunksjonen til hjertekamrene og eventuell væskeretensjon.

Hos 13 av pasientene endret ultralydundersøkelsen den opprinnelige diagnosen fullstendig, mens 48 pasienter fikk stilt viktige tilleggsdiagnoser. 21 fikk dessuten den opprinnelige diagnosen bekreftet. Undersøkelsene av hjertet og buken tok mindre enn elleve minutter til sammen, og studien understreker verdien av små lommeultralydapparater som verktøy for både å endre, bekrefte eller stille mer utfyllende diagnoser raskere og ved pasientenes sengekant.

Leave a reply