Avansert bildeteknologi har ført til at leger kan oppdage infarkter i hjernen til pasienter som tidligere kunne bli diagnostisert med drypp fordi symptomene på hjerneslag var forbigående. Nå har forskerne funnet ut at lesjonene hos pasienter som opplever hjerneslag med slike midlertidige symptomer oftere befinner seg andre steder i hjernen enn hos pasienter som har vedvarende slagsymptomer i mer enn 24 timer.

Av de 972 hjerneslagpasienter som deltok i studien ved Haukeland universitetssjukehus, hadde 142 symptomer som gikk over i løpet av de første 24 timene. Disse pasientene hadde økt sannsynlighet for lesjoner i hjernebarken og lillehjernen sammenlignet med pasientene med langvarige symptomer, som derimot oftere hadde flere lesjoner ulike steder. Assosiasjonen mellom forbigående symptomer og lesjoner i hjernebarken var også signifikant etter at forskerne justerte analysene for forskjeller mellom gruppene.

De fleste hjerneslag skyldes en blokkering i en av hjernens pulsårer. Når blokkeringene åpnes igjen kan imidlertid mindre blodpropper flyte med blodet og ende opp med å blokkere mindre årer i hjernebarken. Disse blokkeringene trenger ikke å forårsake symptomer, selv om de fører til iskemiske infarkter i hjernen. Forskerne tror dette kan være forklaringen på hvorfor de oftere ser lesjoner i hjernebarken hos slagpasienter med relativt kortvarige symptomer.

Leave a reply