Les omtale av nye studier fra Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi her


Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi benytter helseregistre i sine epidemiologiske studier på årsak til sykdom. Store befolkningsundersøkelser som Helseundersøkelsene i Hordaland og det nasjonale forskningsprosjektet Cardiovascular Disease in Norway – CVDNOR er også viktige kilder til forskning i gruppa, som samarbeider tett med en rekke relevante kliniske miljøer.

To store hjerte- og karrelaterte forskningsprosjekter springer ut fra Forskningsgruppe for Livsstilsepidemiologi:

CardioVascular Disease in NORway (CVDNOR):
Database som inneholder informasjon fra alle sykehusopphold grunnet hjerte- og karsykdom, inkluderte medfødt hjertefeil og diabetes, mellom 1994 og 2009
Prosjektleder: Professor Grethe Tell

Helseundersøkelsene i Hordaland (HUSK):
To helseundersøkelser som ble gjennomført i 1992–1993 og 1997–1999 og omfattet målinger av en rekke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom

 

Leave a reply