Mange av de som opplever hjertestans er ikke innlagt på sykehus når hjertestansen inntreffer. Tidligere forskning har vist at disse pasientene sjeldnere overlever enn de som får hjertestans mens de er innlagt på sykehus. En nylig publisert studie på 380 hjertestanspasienter fra Bergens-området tyder imidlertid på at dette ikke nødvendigvis er riktig i Norge.

Studien viser at pasientene som var innlagt på sykehus naturlig nok mottok hjerte- og lungeredning raskere av profesjonelle enn de som opplevde hjertestans utenfor sykehuset, og det ble også brukt hjertestarter på et tidligere tidspunkt. Likevel var det like mange – i overkant av 16 % – som overlevde hjertestansen i begge de to pasientgruppene. Noe av forklaringen kan ligge i at sykehuspasientene var eldre, men forskerne merket seg at de to gruppene ellers var bemerkelsesverdig like.

Personer som får hjertestans er helt avhengige av rask hjelp for å overleve, og når episoden inntreffer utenfor sykehus er det ofte lekfolk som må starte gjenoppliving. I Norge får store befolkningsgrupper tilbud om hjerte- og lungeredningskurs, blant annet på skolen, i militæret og på enkelte arbeidsplasser. Forskerne bak studien mener denne kunnskapen kan være en medvirkende årsak til at overlevelsesraten er like høy utenfor som på sykehus for pasienter som rammes av hjertestans.

Leave a reply