LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ønsker å få en oversikt over forskningsprosjekter og forskere, som de ønsker å vurdere å gjennomføre «fundraisings»-tiltak for – i sin hjertekampanje «hjertelig hilsen 2013«. Dette er en kampanje som setter fokus på at en av tre kvinner dør av hjerte- og karsykdom, og at kvinner må være oppmerksom på symptomene. Dette vil da dreie seg om forskningsprosjekter som dreier seg om:

  1. Kvinner og hjertehelse (f.eks på kvinners symptomer og bedre
    behandlingstilbud for kvinner)
  2. Kardiologi og hjertehelse generelt
  3. Forskningsprosjekter som kan føre til bedre forebygging, behandling
    og rehabilitering av hjertesyke.

Send forespørsel til Charlotte B. Ingul (charlotte.b.ingul@ntnu.no) eller Mari Dyrset  (mari.dyrset@ntnu.no),  hvor det fremkommer

  • «Forskningsprosjekt»
  • «Kort hva forskningen går ut på» og
  • «kontaktpersoner».

Eventuelt kan en også kontakte LHL direkte ved:

Jarle Heitmann
Kommunikasjonsrådgiver
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Telefon: 909 34 850
Epost: jarle.heitmann@lhl.no
www.lhl.no

Det LHL konkret planlegger er å gjennomføre et omfattende kampanjetiltak i februar – mars 2013, hvor deres hjerteambassadører (bl.a. kjendiser) skal fronte sin «egen hjertesak» – som de tenker seg skal være konkrete forskere og konkrete forskningsprosjekter.

Først og fremst forskningsprosjekter rettet mot kvinnehjertet, men egentlig all forskning innenfor kardiologi, forebygging, årsaker osv. er altså aktuelle i en slik sammenheng.

LHL tror en kan være i stand til å samle inn betydelige midler gjennom denne kampanjen til de ulike hjertesakene, som igjen kan føre til bidrag til forskningsprosjektene – slik at de gir mer forskningsmidler. Det vil også være aktuelt å diskutere mediabruk, slik at forskningen også kan få velfortjent mediadekning – dersom dette er noe forskerne ikke motsetter seg.

Håper dere kan gi oss en rask tilbakemelding – fordi vi ønsker å starte arbeidet med å velge ut forskere og forskningsprosjekter som skal være «en hjertesak», så raskt som mulig.