I dag disputerer Trygve Husebye for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Den ser på effekten av medikamentet levosimendan for pasienter som får akutt hjertesvikt i etterkant av et PCI-behandlet akutt hjerteinfarkt.

LEAF-studien

Hovedstudien i avhandlingen til Husebye og kollegene viser at levosimendan øker pumpekraften til hjertet hos disse pasientene uten å øke risikoen for atrieflimmer, mer alvorlige hjerterytmeforstyrrelser eller andre alvorlige kliniske hendelser. Infarktstørrelsen og nivåene av hjertesviktmarkøren NT-proBNP ble ikke påvirket av behandlingen. Det var heller ingen forskjell mellom pasienter som fikk og som ikke fikk levosimendan når det gjaldt nye sykehusinnleggelser i løpet av det neste halvåret. Én av pasientene som fikk levosimendan døde i løpet av perioden, mens dette gjaldt fire pasienter i gruppa som fikk placebo.

Levosimendan bedrer pumpekraften til hjertet gjennom å øke kontraksjonen i hver hjertemuskelcelle. I tillegg utvides blodårene i kroppen slik at belastningen på hjertet reduseres. LEAF-studien til Husebye og kollegene inkluderte 61 pasienter som utviklet hjertesvikt innen to døgn etter at akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon. Halvparten ble tilfeldig fordelt til å få injisert levosimendan det neste døgnet, mens resten fikk placebo, og verken forskerne eller pasientene visste hvilken gruppe de tilhørte.

Forskerne brukte hjerteultralyd til å undersøke pumpekraften til hjertet, og det viste seg at denne var mer forbedret etter fem døgn hos de av deltakerne som fikk levosimendan. Den eneste ulempen med levosimendan virket å være flere episoder med symptomfritt og kortvarig lavt blodtrykk i perioden mens medikamentet ble injisert. Forskerne kunne konkludere med at levosimendan tolereres godt og øker pumpekraften ved hjertesvikt etter PCI-behandlet akutt hjerteinfarkt.

Betennelse og hjerteultralyd

I den andre studien sjekket forskerne nivåene av til sammen ti velkjente betennelsesmarkører i blodet til de 61 pasientene i LEAF-studien. Den eneste av markørene som var forbundet med forbedring i hjertefunksjonen over tid var interleukin-8. Pasienter med laveste nivåer av interleukin-8 målt et døgn etter PCI hadde signifikant større bedring i hjertefunksjonen etter seks uke sammenlignet med de som hadde de høyeste nivåene. Forskerne fant også at de pasientene som opplevde forverring eller ingen bedring av hjertefunksjonen i denne perioden hadde signifikant høyere nivåer av interleukin-8 enn de øvrige pasientene. Forskerne foreslår at betennelsesmarkøren kan være en del av en kjede av skadelige prosesser som kan oppstå etter at den blokkerte blodåren i hjertet er åpnet, og slik føre til tilstopping av små kapillærer i hjertets blodåresystem, såkalt mikrovaskulær obstruksjon.

(saken fortsetter)

LES MER:

Betennelsesmarkør forutsier forbedringer i hjertefunksjon etter akutt hjertesvikt

I doktorgraden har Husebye også sett på hvor godt ulike ultralydmål vurderer hvordan levosimendan påvirker sammentrekningen av hjertemuskulaturen. Måling av maksimal systolisk vevshastighet (S’) i mitralringen viste seg å være en spesielt følsom metode. Hjertebloggen intervjuet Husebye da resultatene fra studien ble presentert for første gang under ESC-kongressen i London høsten 2015:

Leave a reply