Revmatiske sykdommer forbindes med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Pasienter med leddgikt og vedvarende juvenil idiopatisk artritt (barneleddgikt) anbefales å være fysisk aktive, og ved utholdenhetstrening er det anbefalt å trene med en puls mellom 60 og 80 % av maks. Maksimalt oksygenopptak har vist seg å være det aller beste målet på framtidig risiko for å dø av hjerte- og karsykdom, og en rekke studier fra Cardiac Exercise Research Group i Trondheim viser at 4×4-intervaller med puls opp til 95 % av maks er svært effektivt for å forbedre oksygenopptaket og redusere kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Nå viser det seg at dette også gjelder for kvinner med revmatisk sykdom, og at så høy intensitet ikke har negative konsekvenser for smerte og sykdomsaktivitet.

Les også: Barneleddgikt kan øke risikoen for hjerte- og karsykdom
Les også: Aggressiv leddgikt kan skade hjertet
Les også: Hjerte- og karsykdom kan bidra til økt risiko for leddgikt

Til sammen deltok 18 20–50 år gamle kvinner med leddgikt eller juvenil idiopatisk artritt i studien. Halvparten gjennomførte først 10 uker med kondisjonstrening, mens resten beholdt sin tidligere livsstil med lite fysisk aktivitet. To måneder etter at denne første 10-ukersperioden var fullført byttet de to gruppene roller i en ny 10-ukersperiode. Kondisjonstreninga bestod av fire fireminuttersintervaller på spinningsykkel to ganger i uka gjennom de 10 ukene, hvor pulsen under intervallene lå mellom 85 og 95 % av makspulsen.

Intervalltrening førte til at maksimalt oksygenopptak økte med 12,2 %, samtidig som muskelmassen økte og BMI, midjemål og mengde kroppsfett sank. Det var ingen slike endringer i kontrollgruppa, men forskjellen mellom endringen i de to gruppene var likevel ikke signifikant. Ingen av gruppene endret blodtrykk eller kolesterolprofil i løpet av perioden.

Videre ble det ikke funnet noen endring i smerte eller sykdomsaktivitet som følge av den intensive treninga. Faktisk var det en tendens til nivåene av betennelsesmarkøren CRP ble redusert som følge av 10 uker med 4×4-intervalltrening. Forskerne konkluderer med at denne treningsformen blir godt tolerert og kan bidra til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdom blant kvinner med revmatisk sykdom. De understreker at studien er en pilotstudie med få deltakere, og ønsker å undersøke funnene nærmere i større studier som også inkluderer menn.

 

Leave a reply