Leddgikt (revmatoid artritt) er en sykdom som hovedsakelig rammer leddene og som kan føre til deformerte og ødelagte ledd. Pasienter med leddgikt har også øket risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom. I denne videoen møter vi stipendiat Helga Midtbø fra Hjerteavdelingen ved Haukeland universitetssykehus. Hun forteller om en studie hvor man undersøkte hjertestrukturen til pasienter med leddgikt og sammenlignet den med hjertestrukturen til friske personer uten leddgikt. Resultatene viste overraskende at det som hadde betydning for hjertestrukturen var hvor aktiv leddgikten var, ikke hvorvidt man hadde leddgikt eller ei. Behandling som tar sikte på at leddgikten skal forholde seg i en rolig fase er derfor viktig både for hjertet og for leddene.

Last ned abstractet her

Comments are closed.