Mer enn enn tredel av dødsfallene blant pasienter med lav eller middels utdanning kunne teoretisk sett ha vært unngått dersom de hadde hatt samme risiko for tidlig død som pasienter med høyere utdanning, ifølge denne studien fra Folkehelseinstuttet. Fra databasen til prosjektet Cardiovascular Disease in Norway 2008-2012 inkluderte forskerne drøyt 42 000 pasienter som var lagt inn på et norsk sykehus med atrieflimmer mellom 2008 og 2012. Innen utgangen av 2012 hadde 6814 av dem dødd, hvorav nesten halvparten som følge av hjerte- og karsykdom.

Etter justering for alder, kjønn og andre sykdommer enn atrieflimmer fant forskerne ut at dødeligheten var høyere for pasienter med lav utdanning enn for pasienter med høy utdanning. Dette gjaldt spesielt for pasienter yngre enn 75 år, hvor risikoen for tidlig død var mer enn doblet, men det var også signifikant økt risiko blant lavt utdannede flimmerpasienter i den eldre aldersgruppa. Risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom var også tilsvarende økt hos pasientene som kun hadde fullført grunnskolen. Også deltakere som hadde videregående utdanning hadde høyere dødelighet enn de som i tillegg hadde utdanning fra høyskole eller universitet.

Forskerne konkluderer med at underliggende utdanningsrelaterte faktorer har betydning for prognosen hos pasienter med atrieflimmer. Det kan for eksempel tenkes at personer med lav utdanning har levd lengre med andre sykdommer som påvirker dødeligheten, at atrieflimmer har blitt oppdaget på et senere tidspunkt enn hos personer med høyere utdanning, og at lavt utdannede har mer alvorlig grad av atrieflimmer.

Leave a reply