Proteinet troponin er avgjørende for at musklene  inkludert hjertet  kan trekke seg sammen. Høye konsentrasjoner av troponin T er imidlertid forbundet med skade på hjertet, og benyttes blant annet for å diagnostisere hjerteinfarkt. Også blant personer med atrieflimmer inneholder blodet ofte en økt mengde troponin, noe som er tett forbundet med økt risiko for hjerneslag og hjerterelaterte dødsfall i denne pasientgruppa. Å senke nivåene kan derfor være klinisk viktig, og forskere i Bærum ville se på om fire ulike medikamenter som sørger for bedre hjerterytmekontroll også kunne gi lavere nivåer av troponin T.

Seksti personer ble randomisert til å få de ulike medisinene i tilfeldig rekkefølge. Alle deltakerne hadde stabilt hjerteflimmer og ingen hadde koronarsykdom eller hjertesvikt. Alle pasientene brukte hver av de fire medisinene daglig i minimum tre sammenhengende uker før de gikk over til neste medisin. Før studien startet ble troponin T-konsentrasjonen i blodet sjekket både ved hvile og etter en ca. ti minutter lang arbeidstest til utmattelse, og de samme undersøkelsene ble gjentatt etter at hver medisin var testet.

22 % av hjerteflimmerpasientene hadde så høye nivåer av troponin T at de normalt ville blitt diagnostisert med hjerteinfarkt. Alle fire medisinene senket hvilepulsen med mellom 14 og 18 slag, og reduserte troponin T-nivåene signifikant både ved hvile og maksimal anstrengelse. Det var ingen forskjell mellom de ulike medikamentene.

I og med at samtlige medisiner også senket blodtrykket signifikant, kan ikke forskerne være 100 % sikre på at det var den reduserte hjerterytmen som var årsaken til at troponnivåene sank. Samtidig kan de ikke vite om nivåene ble redusert nok til å ha positiv innvirkning på prognosen av hjerteflimmer. Likevel kunne de konkludere med at medisiner som gir bedre hjerterytmekontroll senker nivåene av troponin T i blodet, noe som potensielt kan bidra til å forebygge framtidig hjerte- og karsykdom hos personer med atrieflimmer.

Førsteforfatter Sara Reinvik Ulimoen fikk nylig Vestre Vikens Forskningspris 2014 for arbeidet med en annen studie som viste at disse legemidlene kan brukes istedenfor betablokkere ved atrieflimmer.