81 svenske tenåringer som ble fedmeoperert gikk i snitt ned 36,8 kg og mistet mer enn en fjerdedel av kroppsvekta si de neste fem årene. 80 ungdommer som fikk vanlig behandling ved fedme gikk derimot opp i vekt, viser den nye studien. Samtidig ble det publisert en amerikansk studie som viser nesten 30 % vekttap over åtte år blant sykelig overvektige ungdommer. Resultatene ble omtalt av Dagens Medisin forrige mandag, og noen dager senere intervjuet P4 overlege Samira Lekahl ved Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset Vestfold om fedmeoperasjon av unge.

– Det kan se ut som om de ungdommene det er riktig å operere klarer å holde på vekttapet, og det er mindre risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom, sier hun. Samtidig understreker hun at en svært grundig utredning er viktig før man tilbyr ungdom en overvektsoperasjon.

Studien fra Sverige var landsdekkende. Den var ikke randomisert. De 13–19 år gamle ungdommene hadde alle en BMI høyere enn 40. I tillegg til det mer markante vekttapet, ble risikofaktorer for hjerte- og karsykdom redusert mer i operasjonsgruppa enn i kontrollgruppa. I tråd med dette fant også de amerikanske forskerne redusert forekomst av høyt blodtrykk, dyslipidemi og diabetes type 2 åtte år etter fedmekirurgi.

Også 81 voksne fedmeoperererte ble inkludert i den svenske studien, og endringen i BMI fem år etter fedmekirurgi var like stor for ungdommene som for de voksne. Samtidig måtte en fjerdedel av de opererte ungdommene gjennom en ny operasjon senere, på grunn av komplikasjoner eller raskt vekttap. Gallestein og tarmslyng er eksempler på slike komplikasjoner. Mer enn sju av ti utviklet vitaminmangel. De fedmeopererte ungdommene var også oftere på sykehus i oppfølgingsperioden enn ungdommene som ikke ble operert.

Leave a reply