I morgen disputerer Jørn Petter Hanto Lindahl for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo. Den viser blant annet at pasienter med type 1-diabetes som fikk kombinert nyre- og bukspyttkjerteltransplantasjon hadde 37 % lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdom på lang sikt, sammenlignet med diabetespasienter som kun fikk nyre fra en levende donor.

Redusert dødelighet

Hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken etter nyretransplantasjon hos pasienter med type 1-diabetes. I en av studiene i doktorgraden ble dødeligheten hos 256 pasienter som hadde fått kombinert nyre- og bukspyttkjerteltransplantasjon mellom 1983 og 2012 sammenlignet med 230 pasienter som kun hadde fått ny nyre. Etter å ha justert for faktorer som kan påvirke dødeligheten, var risikoen for å dø som følge av hjerte- og karsykdom signifikant lavere blant pasientene som fikk kombinert nyre- og bukspyttkjerteltransplantasjon.

Ved type 1-diabetes slutter bukspyttkjertelen å produsere insulin, og det gir høyt blodsukker. Høyt blodsukker over tid er skadelig for blant annet hjerte og blodårer. Årsaken til at en kombinert transplantasjon kan bedre leveutsiktene for pasientene er trolig at den transplanterte bukspyttkjertelen normaliserer blodsukkeret i større grad enn injeksjoner med insulin.

I en annen studie kunne imidlertid ikke forskerne påvise noen forskjell i utvikling av koronar hjertesykdom mellom pasienter som hadde fått kombinert transplantasjon og pasienter som kun hatt fått ny nyre. Denne studien inkluderte totalt 42 pasienter. Verken kalkscore eller funksjonen til venstre hjertekammer var ulik i de to pasientgruppene etter 10 års oppfølging.

Doktorgraden inkluderer også et review som diskuterer utfall etter ulike typer organtransplantasjon ved alvorlig diabetisk nyresykdom, og en studie som viser at strukturen og funksjonen til nyregraften bevares bedre hos pasienter som også får implantert ny bukspyttkjertel.

LES MER:

Nyre- og bukspyttkjerteltransplantasjon kan redusere hjerte- og karrelatert død ved type 1-diabetes

Leave a reply