Resultater fra RORA-AS-studien har tidligere vist at pasienter med inflammatorisk leddsykdom og forsnevringer av halspulsåren får redusert kolesterolavleiringene og forbedrer blodårefunksjonen etter kolesterolsenkende behandling i 18 måneder. Nå er en ny artikkel fra prosjektet publisert, og viser at de samme pasientene også hadde fått lavere blodtrykk og arteriestivhet.

– Arteriestivheten forbedret seg signifikant etter 18 måneders intensiv kolesterolsenking med rosuvastatin. I tillegg sank det systoliske blodtrykket med 5,3 mmHg og det diastoliske blodtrykket med 2,9 mmHg, heter det i tidsskriftartikkelen i PLOS ONE.

Behandlingen tok sikte på å senke nivåene av LDL-kolesterol til anbefalte nivåer. Til sammen 96 deltakere fullførte studien, og forskerne hadde gode målinger av blodårestivheten for 89 av dem. Stivheten ble målt ved hjelp av to metoder, og både pulsbølgehastighet og augmentasjonsindeks forbedret seg i løpet av perioden. Forbedringene var størst hos pasientene med høyest arteriestivhet da behandlingen ble innledet. Også blodtrykket forbedret seg mest hos pasientene som hadde høyest blodtrykk da studien startet.

– Vi fant dessuten en signifikant korrelasjon mellom reduksjonen i pulsbølgehastighet og reduksjonen i blodtrykk. Funnene støtter hypotesen om at statiner senker blodtrykket gjennom å redusere arteriestivheten, skriver forskerne.

Inflammatoriske leddsykdommer som leddgikt, Bekhterevs sykdom og psoriasisartritt er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom, og RORA-AS-studien bidrar med viktig informasjon som kan bidra til å forebygge disse sykdommene hos denne gruppa pasienter.

LES OGSÅ:

Statiner bedrer blodårefunksjonen ved inflammatorisk leddsykdom

Statiner reduserer kolesterolavleiringer i halskar hos pasienter med inflammatorisk leddsykdom

Leave a reply