Personer med insomni har problemer med å sovne, har gjentatte oppvåkninger gjennom natta og våkner gjerne tidlig om morgenen uten å klare å sovne igjen. For noen år siden publiserte NTNU-forskere to studier som viser at personer som lider av insomni har økt risiko for å rammes av akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt. Man vet imidlertid ikke hvorfor dårlig søvnkvalitet tilsynelatende øker risikoen for hjerte- og karsykdom, men høyt blodtrykk og høy hvilepuls framstår som aktuelle årsaksmekanismer. I nye analyser fra Den tredje helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT3) finner forskerne en uavhengig sammenheng mellom hvilepuls og insomni, men den er såpass svak at den trolig ikke har klinisk betydning. Samtidig viser det seg at personer med insomni faktisk har litt lavere systolisk og diastolisk blodtrykk enn personer uten slike søvnproblemer.

Justert for andre faktorer som kunne påvirke sammenhengen var hvilepulsen i gjennomsnitt 0,83 slag høyere hos deltakere som hadde alle tre kjennetegnene på insomni, mens blodtrykket var gjennomsnittlig 1,69/0,80 mmHg lavere enn hos deltakere uten noen symptomer på insomni. Alle resultatene var statistisk signifikante, men forskerne anser dem altså ikke som klinisk relevante.

Mer enn 50 000 nordtrøndere deltok i HUNT3, og ca. 80 % svarte på spørsmål om insomni, snorking og søvnrelaterte pustestopp. I helseundersøkelsen svarte de også på en rekke andre spørsmål om sin egen helse, og fikk målt blodtrykk, hvilepuls og andre tradisjonelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Deltakere som rapporterte ett eller flere symptomer på insomni var eldre og hadde oftere en historie med hjerte- og karsykdom og kroniske smerter. De var også oftere enslige, og hadde høyere forekomst av diabetes, høyere kolesterol og var mindre fysisk aktive og oftere røykere sammenlignet med personer uten insomni. I tillegg hadde de økt sannsynlighet for å snorke eller ha søvnrelaterte pusteproblemer, og for ha angst eller depresjon. Det var blant annet disse faktorene forskerne justerte for i analysene sine.

LES OGSÅ:

Er dårlig søvnkvalitet skadelig for hjertet?

Økt hjerterisiko ved både mye og lite søvn

Søvnproblemer forbindes med diabetes

Leave a reply