I går disputerte Anne Merete Vangen-Lønne for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet. Hun har brukt data fra Tromsøundersøkelsen til å se hvordan utviklingen av hjerneslag har vært på befolkningsnivå mellom 1977 og 2010.

Færre rammes

Den første studien viser at flere unge kvinner enn tidligere får iskemisk hjerneslag. Og mens færre og færre menn dør når de rammes, er det ingen slik nedgang blant kvinnene. Blant 36 575 deltakere i alderen 30 år og eldre ble det registrert 1214 førstegangs hjerneslag i løpet av perioden. Mellom 1995 og 2010 sank den totale forekomsten av førstegangs iskemisk hjerneslag med 24 %, men for kvinner mellom 30 og 49 år økte insidensen av iskemisk hjerneslag mellom 1980 og 2010. Det også var en ikke-signifikant økning blant menn i denne alderskategorien. Risikoen for å dø hvis man ble rammet av iskemisk hjerneslag var ikke lavere i 2010 enn i 1995 for kvinner i alle aldersgrupper, mens det var en signifikant nedgang i 30-dagers dødelighet for menn.

LES MER: 

Flere unge kvinner får iskemisk hjerneslag

Kan hindre mange slagtilfeller

Den andre studien viste at 57 % av nedgangen i antall hjerneslag totalt sett fra 1995 og utover kan tilskrives gunstigere nivåer av de vanligste risikofaktorene. 26 % av nedgangen skyldes at befolkningen har lavere blodtrykk enn tidligere, mens 17 % skyldes at færre røyker. Det at flere enn før har diabetes har derimot bidratt til at antall nye hjerneinfarkt ikke har sunket like mye som det ellers ville ha gjort.

Ved hjelp av en formel undersøkte forskerne effekten av en hypotetisk, men gjennomførbar intervensjon som senket blodtrykk, kolesterol, vekt, røyking og alkohol i befolkningen, og samtidig øke det fysiske aktivitetsnivået. Dette kunne redusert slagrisikoen med 19 % i årene mellom 1995 og 2012. En kombinasjon av mer intensive intervensjoner kunne ha mer enn halvert risikoen. Og selv en intervensjon som kun tar for seg blodtrykk eller røyking ville ha redusert risikoen for iskemisk hjerneslag i befolkningen signifikant.

Leave a reply