– Framover vil man se mer spesialisert behandling av pasienter med hjertesvikt, og det er behov for markører som kan forutsi hvilke pasienter som vil ha en effekt av ulike behandlingsmetoder. Vi håper nivåene av YKL-40 i blodet kan bli en del av et sett biomarkører som identifiserer hvilke pasienter som vil ha effekt av å bruke statiner, sier førsteforfatter Fizza Arain, som har gjennomført studien som en del av forskningsprogrammet for medisinstudenter ved Universitetet i Oslo.

Den store internasjonale CORONA-studien på mer enn 5000 pasienter kunne ikke vise at kolesterolsenkende statiner hadde noen innvirkning på dødeligheten ved hjertesvikt, og i dag er derfor ikke slike medikamenter en del av den rutinemessige behandlingen ved hjertesvikt. Studien til Arain og kollegene tyder likevel på at noen av pasientene har god hjelp av statiner, og at betennelses- og fibrosemarkøren YKL-40 kan bidra til å finne dem.

– Den tredjedelen som hadde lavest nivåer av YKL-40 i blodet hadde omtrent halvert risiko for hjerte- og karrelatert død dersom de fikk statiner. Det samme gjaldt for det primære endepunktet, som både inkluderte dødelighet og hjerterelaterte sykehusinnleggelser, sier Arain.

Studien inkluderte en undergruppe på 1344 av hjertesviktpasientene fra CORONA, hvor ei gruppe var tilfeldig trukket ut til å få rosuvastatin som en del av behandlingen, mens resten ikke fikk statiner. YKL-40-nivåene i seg selv var ikke forbundet med prognosen til pasientene i justerte analyser, mens altså statiner kunne ha en gunstig effekt på prognosen hos de med lavest nivåer av proteinet.

Leave a reply