Kolin er et stoff som har betydning for forbrenning av fettstoffer og fremmer opptaket av viktige vitaminer og mineraler. Høyt kolinnivå i blodet har blitt assosiert med hjerte- og karsykdom. Røyking er kjent som en risikofaktor for en rekke hjerte- og karsykdommer, men røykere har likevel lavere blodnivåer av kolin enn ikke-røykere.

Forskerne tror derfor det kan være en sammenheng mellom kolinnedbryting i kroppen, røyking og risikoen for hjerte- og karsykdom. Nylig studerte forskere i Bergen om sammenhengen mellom kolinnivået i blodet og den langsiktige risikoen for hjerteinfarkt er ulik for røykere og ikke-røykere med stabil angina pectoris (hjertekrampe).

2.568 pasienter deltok i studien. I tråd med tidligere forskning viste det seg at ikke-røykere hadde høyere nivåer av kolin i blodet, og kolinnivået hang tett sammen med flere kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. I løpet av de fire årene studien varte, fikk 8,3 % av pasientene hjerteinfarkt, og høye kolinnivåer i blodet var forbundet med klart økt forekomst av hjerteinfarkt blant ikke-røykerne. Disse resultatene tyder på at forhøyet kolin i blodet er assosiert med utviklingen av arteriell blodpropp, og forskerne tror de høye nivåene kan være forårsaket av økt aktivitet hos et enzym som er kjent for å være involvert i dannelsen av blodplater.

Blant røykerne viste det seg derimot at lave kolinnivåer var assosiert med seks ganger så høy risiko for hjerteinfarkt som høye nivåer. Kolin er et nedbrytningsprodukt av fosfatidylkolin, og røyking kan forstyrre denne nedbrytinga. Derfor mener forskerne at kolinnivåene kan bli redusert hos røykere, men at andre mekanismer gjør at faren for hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer likevel er høy hos disse personene.

Comments are closed.