Fredag 2. november disputerer Lene Gjelseth Dalbak for sin doktorgrad ved UiT Norges arktiske universitet.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Pulsoksymetri kan avdekke diastolisk dysfunksjon.
  2. Hos pasienter med kols eller astma kobles lav oksygenmetning i blodet til koronar hjertesykdom.

KORT OPPSUMMERING:

(3) Redusert oksygenmetning i blodet kan forutsi hvem som har redusert evne til å fylle hjertet med blod mellom to slag, ifølge den nyeste artikkelen fra Dalbaks doktorgrad. Derfor mener forskerne at man bør vurdere å sjekke hjertefunksjonen når oksygenmetningen er lavere enn 95 %. Resultatene er basert på enkle pulsoksymetrimålinger og hjerteultralyd av 1782 personer over 50 år som deltok i Tromsøundersøkelsen. Oksygenmetning under 95 % var koblet til 60 % økt sannsynlighet for diastolisk dysfunksjon, og sammenhengen var dermed like sterk som for henholdsvis høyt blodtrykk og fedme.

(2) Forskerne målte også oksygenmetningen i blodet hos 372 stabile pasienter med kols og astma på sju legesentre. I begge pasientgruppene viste pulsoksymetriverdier lavere enn 95 % seg å være koblet til økt sannsynlighet for koronar hjertesykdom, i tillegg til redusert lungefunksjon.

(1) Den siste artikkelen i doktorgraden viser at spirometri er nyttig for å finne ut hvilke pasienter med kols og astma som bruker for store kortisondoser.

Leave a reply