– Soldater velges ut på bakgrunn av god fysisk og psykisk helse. Det er også et krav om å holde seg i god form mens man tjenestegjør. Dermed kan de i utgangspunktet ha lavere risiko for å utvikle livsstilsrelaterte sykdommer enn folk flest. Posttraumatisk stresslidelse og det at flere begynner å røyke kan muligens forklare hvorfor denne sunne soldat-effekten ikke er til stede hos de som tjenestegjorde i de mest konfliktfylte periodene av Libanon-oppdraget, sier Forsvarets Leif Åge Strand, som er førsteforfatter bak den nye studien.

Redusert dødelighet

Analysene inkluderte til sammen 21 608 mannlige soldater som deltok i de norske FN-styrkene i Libanon (UNIFIL; United Nations Interim Force in Lebanon) mellom 1978 og 1998. Tjenestetiden var i gjennomsnitt 10 måneder. Innen utgangen av 2013 hadde 1213 av mennene dødd. Totalt var risikoen 15 % lavere enn den forventede dødeligheten for norske menn i samme alder og tidsperiode. Risikoen for å dø av kreft var redusert med 11 %, mens risikoen for å dø av andre sykdommer var hele 32 % lavere enn forventet.

Et flertall av de som ikke døde av kreft, døde av hjerte- og karsykdom. Også i denne undergruppa var risikoen statistisk signifikant redusert – med 18 %. Risikoestimatene for koronar hjertesykdom, hjerneslag og annen hjerte- og karsykdom var omtrent like lave, men det nokså begrensede antallet dødsfall i hver gruppe bidro til at forskjellene ikke var statistisk sikre.

Doblet hjerterisiko for høykonflikt-soldater

12 365 av soldatene tjenestegjorde i spesielt konfliktfylte perioder, nærmere bestemt 1978–1987, sommeren 1993 og våren 1996. De øvrige mennene utgjorde lavkonfliktgruppa, og disse hadde nesten halvert risiko for å dø av koronar hjertesykdom sammenlignet med gjennomsnittsnordmannen. Derimot kunne ikke forskerne påvise redusert dødelighet av hjerte- og karsykdom blant soldatene i høykonfliktgruppa.

– Det var omtrent dobbelt så høy risiko for å dø av hjerte- og karsykdom for de som tjenestegjorde i konfliktfylte perioder som for de som tjenestegjorde i roligere perioder, sier Strand.

Leave a reply