Ved akutt hjertesvikt og annen kritisk sykdom kan sirkulasjonen i de små blodårene som forsyner kroppens organer med oksygen og næring overvåkes ved hjelp av mikroskopisk videobildeteknologi kalt sidestream darkfield (SDF) imaging. Mikrosirkulasjonen under tunga er lett tilgjengelig og egnet til å få gode videosnutter av de små blodårene. Dagens anbefalinger går ut på å bruke håndholdt utstyr hvor man filmer i 20 sekunder på fem forskjellige steder i dette området. Forskere i Tromsø har nå vist at man kan få mer presis informasjon om sirkulasjonen ved å bruke stativ og filme på ett sted under tunga over mye lengre tid.

(saken fortsetter under videoen)

Denne SDF-videoen fra studien viser mikrosirkulasjonen:

(Videoen er opprinnelig publisert sammen med studien i Journal of Applied Physiology)

8 griser ble brukt i eksperimentet og tilfeldig fordelt til to grupper. Halvparten av grisene ble filmet med håndholdt utstyr i 5×1 minutt på forskjellige steder under tunga, mens resten ble filmet kontinuerlig på samme sted i 10 minutter med SDF-utstyr montert på stativ. Filmingen ble gjennomført både før og etter at grisene fikk infusert fire ulike doseringer av det blodtrykksøkende hormonet vasopressin, som er kjent for å hemme mikrosirkulasjonen.

I analysene delte forskerne alle filmsekvensene i 20-sekundersbolker, og beregnet såkalt microvascular flow index (MFI) for hver sekvens. Det viste seg at spesielt 10-minuttersmetoden, men også 5×1-minuttersmetoden fanget opp reduksjonen i MFI etter vasopressininfusjonen i større grad enn utregninger der bare de 20 første sekundene av hver filming med håndholdt utstyr ble benyttet. Funnene viser at mikrosirkulasjonen svinger over tid, og dermed kan vurderes bedre ved å beregne gjennomsnittlig MFI fra flere 20-sekundersperioder i samme område enn å bare bruke én kort måling fra hvert sted.

Grisene i timinuttersgruppa ble deretter påført akutt iskemisk hjertesvikt, og forskerne tok nye videofilmer og gjentok hver av doseringene med vasopressin. Det viste seg at mikrosirkulasjonen ble signifikant mer redusert ved de to laveste medikamentdosene ved hjertesvikt sammenlignet med før induksjon av hjertesvikt på tilsvarende doser. Dette indikerer at effekten av vasopressin på blodårene er mer potent når blodgjennomstrømningen i kroppen er lav. Funnene er spesielt interessante ettersom utskilling av vasopressin er en av de fysiologiske mekanisme i kroppen for å øke blodtrykket ved akutt hjertesvikt.

Les også: Mikrosirkulasjonen er bevart ved kardiogent sjokk

Leave a reply