Posttrombotisk syndrom i etterkant av blodpropp i beinet karakteriseres av smerter og hevelser i beinet, av og til også med alvorlig sårdannelse. Langtidsresultater fra den norske CaVenT-studien ble publisert i The Lancet Haematology i fjor, og viser overlegen effekt av den moderne behandlingsmetoden kateterbasert trombolyse for å forebygge posttrombotisk syndrom etter alvorlig blodpropp. Kateterbasert trombolyse innebærer at et kateter føres gjennom blodårene og fram til blodproppen, hvor det blodproppoppløsende medikamentet alteplase sprøytes rett inn i proppen.

Reduserte risiko med en fjerdedel

I CaVenT ble kateterbasert trombolyse benyttet i tillegg til standard behandling, altså vanlig blodfortynnende medisinering og kompresjonsstrømper. Deltakerne i kontrollgruppa fikk kun standardbehandlingen. 209 pasienter fra 20 sykehus i Helse Sør-Øst ble tilfeldig fordelt på de to behandlingsmetodene, og 176 ble inkludert i analysene etter fem år. 43 % av de som fikk den kateterbaserte behandlingen hadde posttrombotisk syndrom på dette tidspunktet, sammenlignet med 71 % i kontrollgruppa.

Dermed hadde den nye behandlingen redusert risikoen med 28 %. For hver fjerde pasient med alvorlig blodpropp som blir behandlet med kateterbasert trombolyse, kan man altså forvente å forhindre ett tilfelle av posttrombotisk syndrom sammenlignet med dagens standardbehandling.

Tidligere har forskerne publisert resultater etter to års oppfølging, hvor kateterbasert trombolyse hadde redusert risikoen for posttrombotisk syndrom med 14 %. Dermed ser det ut til at effekten øker jo lenger tid det har gått fra behandlingen. Behandlingsmetoden hadde imidlertid ingen innvirkning på livskvaliteten til deltakerne verken etter to eller fem års oppfølging.

Førsteforfatter Ylva Haig har også skrevet en sak om studien på Oslo universitetssykehus sin egen blogg Ekspertsykehuset: Ny og bedre behandling av blodpropp i beina

 

Leave a reply