Blodprøveanalyse av glykert hemoglobin (HbA1c) gir et bilde av blodsukkernivåene gjennom de siste to til tre måneder og benevnes ofte som langtidsblodsukker. Høye verdier (≥6.5 %) inngår nå som et kriterium for å kunne stille diagnosen diabetes. Diabetes er knyttet til økt risiko for hjerteinfarkt. Hvilken prognostisk rolle langtidsblodsukkeret spiller for pasienter uten diabetes, men som har etablert koronarsykdom er imidlertid uklart. Dette er nå undersøkt av forskere ved Universitetet i Bergen.

Til sammen 2.519 pasienter ble inkludert i studien. Pasientene fikk utført diagnostisk hjertekateterisering, med påfølgende blokking/stenting eller evt. hjerteoperasjon dersom dette var indisert, mellom år 2000 og 2004. Blodprøver som ble tatt før denne undersøkelsen er senere blitt analysert for HbA1c. De statistiske analysene viste at det ikke var noen sikker sammenheng mellom langtidsblodsukkeret og risiko for å få akutt hjerteinfarkt eller plutselig hjertedød fram til år 2006.

Nye studier vil bli utført for å studere om et ekstra lavt eller lett forhøyet langtidsblodsukker faktisk kan øke risikoen i subgrupper av disse pasientene.

 

Meld deg på nyhetsbrevet til UNIKARD

Leave a reply