Høye nivåer av triglyserider og lave nivåer av HDL-kolesterol er koblet til metabolsk syndrom, type 2 diabetes og hjerte- og karsykdom. Maten vi spiser kan ha innflytelse på hvordan fettstoffer metaboliseres i kroppen, og protein fra fisk og andre marine kilder er kjent for å senke triglyserid- og kolesterolnivåene. I en ny studie ønsket forskere fra Universitetet i Bergen å se på om protein fra kylling kan ha lignende egenskaper, og hvilke mekanismer som eventuelt ligger bak.

24 rotter ble fordelt på fire grupper, som hadde fri tilgang til mat bestående av 20 % protein, 7 % fett og 73 % karbohydrater. Forskjellen på diettene var proteinet – kontrollgruppa inntok utelukkende melkeproteinet kasein, mens de tre andre gruppene byttet ut deler av eller hele kaseinandelen med et vannløselig proteinekstrakt fra kylling.

Da forsøket ble avsluttet etter fire uker hadde rottene som fikk utelukkende kyllingprotein spist mest mat, men likevel lagt på seg minst av alle de fire gruppene. Forskerne registrerte at forbrenninga av fettstoffer var høyere i kyllingproteingruppa enn i kontrollgruppa, og tror det kan være årsaken til forskjellen. Kyllingproteindietten førte blant annet med seg en signifikant økning av karnitin, et molekyl som transporterer fettsyrer inn i mitokondriene og kan øke energiproduksjonen fra fett.

Gruppa som bare spiste kyllingprotein reduserte også nivåene av triglyserider mer enn de andre gruppene. Forskerne registrerte at dette både skyldtes økt nedbryting og redusert syntese av fettstoffer, og koblet endringene tilbake til aktivitet i gener som påvirker fettmetabolismen. Samtidig så forskerne at de forskjellige diettene ikke påvirket nivåene av HDL- eller LDL-kolesterol ulikt. Totalkolesterolet ble derimot redusert mest i gruppa som kun fikk protein fra kylling.

Så hva er det som gir kyllingproteinet denne kolesterolsenkende effekten i forhold til kasein? Ulike proteiner har ulik sammensetning av aminosyrer, og forskerne tror forklaringa kan ligge her. Tidligere studier har vist at inntak av aminosyrene glysin og arginin kan forebygge åreforkalkning og senke kolesterolverdiene, mens metionin og lysin øker kolesterolet. Kyllingproteinet i studien inneholdt en fordelaktig sammensetning av de respektive aminosyrene, og man fant igjen denne sammensetningen i blodet til rottene som fikk denne dietten. Mekanismene som forklarer dette er foreløpig ukjente, og må studeres videre i kommende forsøk.

Leave a reply