Høye kolesterolnivåer er tett forbundet med åreforkalkning, som er hovedårsaken til hjerte- og karsykdom. Mus som mangler apolipoprotein E (apoE) har økt opphopning av skadelige kolesterolpartikler i blodet og økt dannelse av plakk i blodåreveggene, ettersom apolipoprotein E er essensielt for å fjerne overskudd av triglyserider og kolesterol fra blodomløpet. Når disse musene fores med en diett bestående av mye fett og kolesterol akselereres denne åreforkalkningsprosessen. Forskere i Bergen har tidligere vist at kyllingprotein kan bidra til å senke kolesterolet, og nå har de undersøkt om en diett med kyllingprotein også kan bremse åreforkalkning hos mus som ikke produserer apolipoprotein E.

Les også: Kyllingprotein kan senke kolesterolet
Les også: Lakseprotein kan bremse åreforkalkning

Forskerne delte 24 mus uten apoE-genet i to like store grupper, og fôret gruppene med to dietter bestående av mye fett og kolesterol. Forskjellen på diettene var proteininnholdet, og mens den ene musegruppa fikk 20 % kasein (melkeprotein) fikk den andre gruppa 15 % kyllingproteinekstrakt og 5 % kasein. Da studien ble avsluttet etter 12 uker hadde begge gruppene redusert triglyseridnivåene i blodet, mens begge hadde økt nivåene av totalkolesterol. Reduksjonen av triglyserider var noe større i kyllingproteingruppa, og forskerne kunne relatere denne forskjellen til noe høyere forbrenning av fettsyrer hos musene som spiste kyllingprotein.

Forskerne undersøkte videre åreforkalkningen i en del av hovedpulsåren til musene, og fant ingen forkjell i plakkdannelse mellom de to gruppene. Heller ikke nivåene av eller genuttrykkene for kjente betennelsesstoffer som henger sammen med åreforkalkning var forskjellige. De kunne konkludere med at den noe fordelaktige effekten av kyllingprotein på triglyserider og fettforbrenning ikke resulterte i mindre plakkdannelse i hovedpulsåren til mus som er disponert for åreforkalkning.

Leave a reply