– Spesielt kvinner som brukte lite smertestillende medisiner hadde økt sannsynlighet for å ha smerter tolv måneder etter operasjonen. Mange av disse kvinnene vegret seg for å snakke om smertene, og fikk derfor færre medikamenter for smertelindring, sier førsteforfatter Ann Kristin Bjørnnes. Studien hennes viser også at flere hjerteopererte kvinner enn menn var redde for å bruke smertestillende medisiner.

Vedvarende smerter

Nesten en fjerdedel av de 416 deltakerne i studien var kvinner. Alle gjennomgikk planlagt åpen hjertekirurgi for klaffesykdom og/eller koronar hjertesykdom ved Oslo universitetssykehus i 2012 eller 2013. Tidligere har forskerne publisert en studie som viser at mange av pasientene ble skrevet ut fra sykehus med sterke smerter, og den nye artikkelen tyder på at smertene for en del vedvarer hele det neste året.

Én måned etter operasjonen hadde mer enn sju av ti fortsatt operasjonsrelaterte smerter i hvile. Etter ett år var andelen redusert til 29 %. På de fleste av de seks oppfølgingstidspunktene gjennom året rapporterte kvinner høyere grad av smerter enn menn, og etter ett år oppgav 15 % av kvinnene og 7 % av mennene moderate eller sterke smerter. Både menn og kvinner med lav utdanning og andre samtidige sykdommer hadde høyere sannsynlighet for smerter tolv måneder etter operasjonen.

– Smertelindring tidlig etter hjertekirurgi gjør pasienten i stand til å bevege seg mer, noe som kan redusere risikoen for komplikasjoner på sikt. Våre resultater understreker derfor hvor viktig det er at pasienter og helsepersonell får grundig opplæring om behovet for tilstrekkelig smertebehandling, sier Bjørnnes.

LES OGSÅ:

Mer informasjon reduserte ikke smerter etter hjertekirurgi

 

Leave a reply