Torsdag 20. desember disputerer Eirin Beate Haug for sin doktorgrad ved NTNU.


DE VIKTIGSTE RESULTATENE:

  1. Mødre har lavere blodtrykk som 50-åringer enn kvinner uten barn.
  2. Allerede før de blir gravide, har kvinner som senere får svangerskapsforgiftning høyere nivåer av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.
  3. Svangerskap forbindes med langvarige og ugunstige endringer i HDL-kolesterol.

KORT OPPSUMMERING:

(1) Svangerskap ser ut til å kunne redusere blodtrykket så mye på lang sikt at det kan ha klinisk betydning. Før første svangerskap hadde kvinner som senere fødte barn samme blodtrykk som kvinner som forble barnløse. Etter første svangerskap sank blodtrykket signifikant, og for kvinner som fikk flere barn fortsatte det å synke noe også for hvert påfølgende svangerskap. Ved 50-årsalderen hadde fortsatt kvinner med barn signifikant lavere blodtrykk enn kvinner som ikke hadde født.

Studien inkluderer til sammen 23 438 kvinner som deltok i minst to av de tre helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag som ble gjennomført mellom 1984 og 2008.

(3) Svangerskap ser ut til å kunne senke nivåene av det gode HDL-kolesterolet. Studien benytter samme metodikk og befolkningsutvalg som blodtrykksstudien, og viser et markant dropp på 7 % i nivåer av HDL-kolesterol etter første svangerskap. Endringene var størst hos kvinner som ikke ammet, og vedvarte minst fram til kvinnene fylte 50 år. Nivåene av andre fettstoffer i blodet, slik som triglyserider og LDL-kolesterol, ble ikke påvirket av svangerskap.

(2) Kvinner som rammes av svangerskapsforgiftning første gang de er gravide har økte nivåer av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom allerede før svangerskapet. De har både mer kroppsfett, høyere blodtrykk, høyere hvilepuls, høyere blodsukkernivåer og høyere nivåer av fettstoffer i blodet enn kvinner som ikke får svangerskapsforgiftning. Generelt ligger kvinner med svangerskapsforgiftning ti år foran andre kvinner i utvikling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

22 308 kvinner med normalt blodtrykk i svangerskapet, 1092 med svangerskapsforgiftning og 478 med høyt blodtrykk uten svangerskapsforgiftning i første svangerskap er inkludert i analysene. Informasjon om risikofaktorer fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag er koblet til informasjon fra Fødselsregisteret. Kvinner med høyt blodtrykk i svangerskapet hadde om lag samme risikofaktorprofil som kvinner med svangerskapsforgiftning.

Leave a reply