I studien har forskerne intervjuet ni kvinner mellom 47 og 78 år som ventet på en koronar bypass-operasjon. Kvinnene kunne fortelle om ulike symptomer som ikke alltid forbindes med koronarsykdom. Blant slike symptomer var utmattelse, rygg- og skuldersmerter og tungpust.

Noen av kvinnene hadde gastroøsofageal refluks, kols, astma eller muskelsmerter, og hos disse mente legene gjennomgående at symptomene stammet fra disse tilstandene eller fra nervøsitet. Hos seks av kvinnene mistenkte legen hjertesykdom, men foreslo andre diagnoser hos de kvinnene hvor EKG-undersøkelsene viste seg å være negative.

En del kvinner slo seg til ro med forklaringen fra legen, mens andre mente problemene heller var aldersrelaterte eller måtte skyldes utbrenthet. Flere av de ni kvinnene forklarte at de var frustrerte over at legen deres ignorerte symptombeskrivelsen. I tillegg uttrykte enkelte frustrasjon over hvordan diagnosen ble stilt og hvilken behandling de ble tilbudt.

Forskerne konkluderer med at både hjertesyke kvinner selv og fastlegen deres kan ha problemer med å kjenne igjen symptomer på iskemisk hjertesykdom, noe som kan føre til feil diagnose og forsinket eller utilstrekkelig behandling. De tar til orde for et kunnskapsløft om kjønnsforskjeller innen hjerte- og karsykdom, rettet både mot helsepersonell og befolkningen generelt.

Leave a reply