Tirsdag 27. september 2011 ble arbeidsmøte for medisinske kvalitetsregistre innen hjerte-karsykdom på Radisson Blu Hotel Værnes  avholdt.

Møtet er et samarbeid mellom UNIKARD,  Hjerte-karregisteret (Nasjonalt folkehelseinstitutt www.fhi.no) og SKDE (Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering www.skde.no). Formålet med møtet er å se på hvordan de ulike kvalitetsregistrene innen hjerte-karsykdom kan utvikles og eventuelt integreres i det felles Hjerte-karregisteret. Litt mer informasjon om Hjerte-karregisteret, og om utkastet til forskrift for registeret finnes her.

Det var et ganske intensivt arbeidsmøte med generelle innledninger før lunsj og gruppearbeid etter lunsj. Representanter fra svenske Swedeheart var med og delte sine erfaringer med oss.  

Program

Presentasjoner HKR Kvalitetsregistermøte 2011-09-27

Deltakerliste HKR Kvalitetsregistermøte 27092011