20–25 % av de som fødes med feil på hjertet har en kompleks feil som blant annet involverer pulmonalklaffen, som skal sørge for at blodet går riktig vei fra høyre hjertekammer og ut i lungekretsløpet. Tilstanden krever gjerne gjentatte operasjoner der det settes inn en ny kunstig pulmonalklaff etter hvert som den gamle blir for liten eller slites ut. Det finnes ulike typer klaffer, men de fleste har begrenset levetid, og det er ingen spesifikk klaffetype som regnes som den optimale.

Ved Oslo universitetssykehus har mange pasienter de seneste årene fått implantert pulmonalklaffer laget av hjertesekken til kalver. Nylig undersøkte forskere hvordan det stod til med hjertet til pasientene fem år etter inngrepet. Pasientene ble undersøkt med hjerteultralyd ved både hvile og anstrengelse, og forskerne tok i tillegg MR-bilder av hjertene. Deltakerne gjennomførte dessuten en oksygenopptakstest på tredemølle.

Resultatene viste at også denne typen kunstig hjerteklaff brytes ned og forkalkes over tid, men at den likevel kan være et godt alternativ til andre klaffetyper. Kun tre av 90 pasienter måtte opereres på nytt i løpet av de fem årene, og svekkelsen av klaffefunksjonen var kun mild til moderat hos alle de 56 deltakerne som var med på oppfølgingsundersøkelsene. Forskerne konkluderte med at den biologiske hjerteklaffen viste glimrende resultater fem år etter at den ble operert inn.

Les også: Ny behandling bedrer livet til hjertesyk ungdom

Leave a reply