Maksimalt oksygenopptak er identifisert som en sterk indikator på hjertehelse både hos friske og hos dem som har koronarsykdom. Koronarsykdom er fellesbetegnelsen på hjertesykdommer som er forårsaket av innsnevringer eller blokkeringer i koronararteriene, hjertets kransårer. Mer informasjon om koronarsykdom finnes i Aktivitetshåndboken (kapittel 26) fra Helsedirektoratet.

I dette blogginnlegget møter vi post doc. Trine Moholdt fra forskningsgruppen CERG, ved NTNU. Hun forteller her om en studie hvor man undersøkte betydningen av intensitet i intervalltreningen for økning i oksygenopptak hos koronarpasienter. Pasientene hadde trent 4×4 minutters intervalltrening i intensitetssonen 85-95 % av maksimal hjertefrekvens (HFmaks). Treningen hadde foregått 2-3 ganger i uken over en periode på 12 uker. Pasientenes faktiske treningsintensitet ble deretter delt i tre kategorier: <88 %, 88-92 % og >92 % av HFmaks. Resultatene viste at de pasientene som hadde trent med en intensitet i den øvre delen av intensitetssonen, økte mer i maksimalt oksygenopptak enn dem som lå lavere i intensitet.

Oppsummert kan man derfor si at selv innenfor høyintensitetssonen er treningsintensitet en avgjørende faktor for å bedre maksimalt oksygenopptak hos koronarpasienter. Dette er viktige resultater som kan ha en innvirkning på fremtidige treningsanbefalinger til denne pasientgruppen.

 

Last ned abstractet her