UNIKARDsymposiet 2013

Publisert: - Postet i: Kongressnytt

Den Norske carotisstudien presenteres på Karkirurgisk vintermøte i Trysil 21.-24. februar 2013. Studien er initiert av UNIKARD i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening og vil være en prospektiv studie som vil involvere de fleste karkirurgiske avdelinger i Norge.

Les hele artikkelenArbeidsgruppemøte karkirurgi

Publisert: - Postet i: Kongressnytt

Torsdag 13.09.2012 vil det første arbeidsgruppemøtet for karkirurgene avholdes. Gruppen er et resultat at et møte med representanter fra det karkirurgiske miljøet i Norge som ble avholdt 9. mai 2012.

Les hele artikkelen


Registries the feature of 2011

Publisert: - Postet i: Kongressnytt

Under åpningsseremonien på ESC 2011 i Paris fortalte Michel Komajda, president ESC, at 2011 er året for registre, og ”registries are of paramount importance to cardiology”. Betydningen av registerforskning er belyst i EUrobservational research Programme.

Les hele artikkelen