11th Annual CHFR Symposium on Heart Failure

Publisert: - Postet i: Kongressnytt

Senter for hjertesviktforskning består av forskningsgrupper fra Det Medisinske Fakultet ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Senteret har som hovedoppgave å fremme og integrere forskning av høy kvalitet innenfor feltet hjertesvikt. Senteret får finansiell støtte av Universitetet i Oslo og Helse Sør-Øst. Hvert år arrangerer Senter for hjertesviktforskning en konferanse om hjertesvikt. I år […]

Les hele artikkelenUNIKARD symposium karkirurgisk vintermøte 2013

Publisert: - Postet i: Kongressnytt

Tema for symposiet var behandling av sykdom i halspulsårene for å forebygge hjerneslag. Nyere forskning viser at timingen av kirurgi for symptomgivende carotisstenose er av stor betydning for å forebygge framtidige hjerneslag. Jo tidligere en kommer til med operasjon, jo flere hjerneslag forebygges. Dette var temaet for UNIKARDSYMPOSIET 2013 som ble arrangert i samarbeid med Norsk Karkirurgisk Forening under foreningens årlige vintermøte som i år var lagt til Trysil.

Les hele artikkelen