Forskerne inkluderte 489 pasienter som ble lagt inn på St. Olavs Hospital med akutt hjerneslag, og 244 av disse ble fulgt opp og screenet for komplikasjoner i løpet av de første tre månedene etter hjerneslaget. Det var 13 ulike typer komplikasjoner, og sju av disse ble regnet som hyppige ettersom de opptrådte hos 5 % av pasientene eller mer.

Forskerne undersøkte funksjonsevnen til pasientene tre måneder senere. De komplikasjonene som medførte høyest risiko for forverring av funksjonsevnen var et nytt hjerneslag og en lungeinfeksjon. Også infeksjoner andre steder og fall var forbundet med forverring av funksjonsevnen, men slikt kunne ikke påvises hos pasienter som fikk hjerteinfarkt, urinveisinfeksjon eller smerter.

Forskerne konkluderer med at spesielt nytt slag, men også lungeinfeksjon, er de komplikasjonene som medfører størst risiko for nedsatt funksjonsevne etter hjerneslag. Ifølge forskerne understreker studien viktigheten av forebygging og tidlig behandling av disse to komplikasjonene.

Leave a reply