Ved dilatert kardiomyopati er hjertet svekket og forstørret, og kan ikke pumpe blod effektivt. Omtrent 10 % av alle tilfeller av hjertesvikt skyldes denne formen for hjertemuskelsykdom. Årsaken til sykdommen er ikke helt klarlagt, men virusinfeksjon, gener og autoimmune sykdommer kan bidra. Sykdommen skyldes dermed ikke åreforkalkning, i motsetning til hjertesvikt som følge av høyt blodtrykk, hjerteinfarkt eller klaffesykdom. Dette gjør sykdommen velegnet til å studere utviklingen av hjertesvikt uten å måtte ta høyde for at effekten av åreforkalkning spiller inn på resultatet.

Betennelsesmekanismer kan være involvert i hvordan hjertesvikt utvikler seg. Det samme kan uheldig remodellering av substansen som finnes mellom cellene (ekstracellulærmatriksen), som vil gjøre hjertet større og stivere. Statiner er medisiner som i tillegg til å senke kolesterolet kan virke betennelsesdempende og stabilisere ekstracellulærmatriksen. Flere tidligere studier har indikert at statiner kan forbedre hjertefunksjonen hos pasienter med hjertesvikt, og norske forskere hadde derfor en hypotese om at behandling med legemiddelet rosuvastatin også ville kunne redusere eller til og med reversere svekkelsen i hjertefunksjon forbundet med dilatert kardiomyopati.

Studien ble gjennomført som et samarbeid mellom Oslo Universitetssykehus, Drammen sykehus og St. Olavs Hospital i Trondheim mellom 2007 og 2012. Hjertesviktpasienter med dilatert kardiomyopati ble tilfeldig trukket ut til to grupper, hvor den ene mottok rosuvastatin mens den andre fikk placebo istedenfor. I tillegg ble alle pasientene individuelt behandlet for hjertesvikt etter dagens retningslinjer. Etter seks måneder ble hjertet til 68 pasienter sjekket på nytt ved hjelp av MRI og ultralyd for å se om sykdommen hadde utviklet seg ulikt mellom gruppene. Det viste seg at begge gruppene hadde fått noe forbedret hjertefunksjon, men at det ikke var noen forskjell mellom dem.

Forskerne tok også blodprøver, og som forventet reduserte medisinen LDL-kolesterol og totalkolesterol, men derimot ingen av de fem betennelsesvariablene som ble undersøkt. Det meste av tidligere forskning har vist at statiner har en betennelsesdempende effekt, og forskerne spekulerer i om denne effekten kan være forbundet med redusert åreforkalkning og derfor ikke gjør seg gjeldende ved dilatert kardiomyopati. Studien viste en viss økning i nivåene av to av tre markører for remodellering av ekstracellulærmatriksen, men forandringen var moderat og forskjellen mellom gruppene beskjeden.

Forskerne kunne dermed ikke dokumentere at rosuvastatin hadde noen effekt for å bedre hjertefunksjon hos pasienter med dilatert kardiomyopati. De anbefaler derfor at legemiddelet ikke bør foreskrives som en del av rutinebehandlinga av pasienter med hjertesvikt.

Comments are closed.